BẠCH TIỀN

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm

  Tính vị: Vị cay, ngọt, tính bình
  Quy kinh: Vào kinh phế

  Dược năng: Giáng khí, trừ đàm, giảm ho

  Liều Dùng: 3 – 10g

  Chủ trị:
  Chủ trị các chứng ho lâu ngày, ho có đàm

  Kiêng kỵ:
  Ho khan do phế âm hư không dùng