NGÔ QUANG HẢI

Tốt nghiệp đại học: Trung Y Dược Quảng Châu

Tốt nghiệp Thạc sĩ: chuyên ngành

Tốt nghiệp Tiến sĩ: chuyên ngành

Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển YHCT An Triết

Nguyên Phó Giám đốc TT Đào tạo & Chỉ đạo tuyến BV Châm cứu Trung Ương

Nguyên Phó Giám đốc TT Khám chữa bệnh theo yêu cầu

Bài Viết Liên Quan