Sản phẩm APP

  • App “HUYỆT VỊ KINH MẠCH” – Sản phẩm trí tuệ của An Triết

    App “HUYỆT VỊ KINH MẠCH” – Sản phẩm trí tuệ của An Triết

    Huyệt đạo là cửa ngõ của kinh khí, là nơi khí hoạt động vào ra, có liên quan mật thiết với sự hoạt động sinh lý chức năng trong cơ thể. Ngoài ra, các huyệt đạo nằm trên các đường kinh mạch, trên cơ thể có 14 đường kinh mạch chính liên hệ với Ngũ tạng, Lục phủ bên trong, với tứ chi – gân - khớp – da … Đọc Thêm